مرور برچسب

هوش مصنوعی

هوش خود انگیخته

هوش مصنوعی به طور قطع موج بعدی تحول دیجیتالی است و شرکت‌ها باید خود را برای بهره‌برداری از آن آماده کنند.