مرور برچسب

همایش بانکداری

بانک را فراموش کن

مدل کلاسیک کسب درآمد من در حال نابودی است. لذا منطقی است مدل های تجاری جدیدی خلق کنیم. اما مدل تجارتی جدید چیست؟ پروفسور بارچ به این سوال پاسخ می دهد.