مرور برچسب

هاشمی

هاشمی و موضع دلسوزی اوباما

آيت‌ا...‌ هاشمي رفسنجانی گفت: «اوباما كانديدايي سيه‌چهره، از اقليت آمريكا و اقشار محروم بود. بنابراين چنين شرايطي او را در موضع دلسوزي قرار مي‌داد.»