مرور برچسب

نوبیتکس

«فروش تعهدی» در نوبیتکس

بسیاری از کاربران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال یکی از کمبودهای پلتفرم‌های ایرانی تبادل رمزارز را نداشتن امکان موقعیت فروش در این پلتفرم ها می دانستند؛…