مرور برچسب

نوآوری

سناريوهای آینده پول دیجیتال

در دنیایی با نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی بالاتر، ارزش اقتصادی حاصل از تسهیل پرداخت‌ها می‌تواند بزرگتر و حتی بیشتر مورد بحث باشد. ایجاد پیشنهادهای…

سخنکده متن و آغاز راه جدید

سال 1403 با وجود همه چالش‌هایی که به همراه دارد اما آغاز یک راه جدید نیز برای مجموعه رسانه‌ای ریسک نیوز و بیمه داری نوین است. سخنکده متن با رویکرد…