مرور برچسب

نوآوری

ایران کیش باید نوآور بماند

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس گفت: آنچه که دانش بنیان بودن یک شرکت را حفظ کرده و ارتقا میدهد اهمیت تیم نو آوری است. برای شرکت هایی مثل ایران کیش،…