مرور برچسب

نمایندگان مجلس

روحانی تذکر گرفت

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات شفاهی از رئیس جمهور خواستند هرچه زودتر گزینه تصدی وزارت علوم را اعلام کند.