مرور برچسب

نمایشگاه اینوتکس

مدیرعامل شاپرک در نشست نمایشگاه اینوتکس: اصلی‌ترین جنبه حکمرانی تعامل با بازیگران زیست‌بوم فناوری…

مدیرعامل شرکت شاپرک اظهار کرد: حکمرانی اساسا باید نقش تنظیم‌گری بازار را ایفا کند و اصلی‌ترین جنبه آن این است که در تعامل با بازیگران زیست‌بوم فناوری…