برچسب ها و مطالب مرتبط با نقدینگی

مطالب مرتبط با نقدینگی

چگونه نقدینگی باعث افزایش تورم و نابسامانی در اقتصاد می شود

بررسی عملکرد بانک‌های زیان‌ده در سال 98

کارنامه یکساله عملکرد بانک‌ها

اقتصاد ایران از نگاه داخل، خارج و آمار

تکرار تراژدی/ رشد منفی 9 درصدی تولید ناخالص داخلی و ناسازگاری مسئولان

رئیس گروه جی پی مورگان:

تنها حباب موجود در اقتصاد جهان، حباب بدهی های دولتی است

دکتر همتی:

هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است

5 احتیاطی که برای اجرای طرح «گام» لازم است/ طرح «گام» ابزاری برای افزایش تورم یا رونق تولید؟

روابط بین نظام مالی و سیاست های پولی

تاثیر مقررات بانکی بر عرضه و تقاضای پول

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید عنوان شد،

پیشنهاد همتی به بانک ها: واحدهای نیازمند نقدینگی شناسایی شوند

ریشه های مالی تورم در تاریخ ایران

وقتی سیاست، اقتصاد را در چنگال خود می گیرد

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ تورم مهرماه به 0/6 درصد رسیده است

همتی: طرح جدید گام در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9