مرور برچسب

نسبت دارایی ثابت

بانک صادرات کوچک شد

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ادغام واحدهای استانی این بانک، گفت: این اقدام دو مزیت کاهش هزینه‌های جاری و کاهش مجموع مالیاتی پرداختی را به ارمغان…