مرور برچسب

نرخ سود بانکی

تنش بانک ها در مطالبات معوق

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکداری معتقدند از مهم‌ترین دلایل زیان‌‌ده شدن بانک‌ها، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌هاست. به‌‌عبارت دیگر، بخشی…