مرور برچسب

نرخ رسمی

کاهش نرخ رسمی ۱۶ ارز

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی، نشان‌دهنده افزایش نرخ ۱۵ ارز، کاهش قیمت ۱۶ ارز و ثبات قیمتی در ۱۵ نرخ دیگر است.

کاهش نرخ رسمی ۱۳ ارز

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش نرخ ۱۷ ارز، کاهش قیمت ۱۳ ارز و ثبات قیمتی در ۱۶ نرخ دیگر است.

افزایش رسمی نرخ ۲۶ ارز

بانک مرکزی امروز-شنبه- نرخ 12 ارز را نسبت به آخرین نرخ هفته گذشته(پنج‌شنبه) کاهش داد. همچنین نرخ 26 ارز افزایش یافته و تنها قیمت یک ارز ثابت ماند.