مرور برچسب

میوه

میوه ارزان شد

سید حسین مهاجران از کاهش ۱۰ درصدی قیمت انواع میوه در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت هندوانه که هفته قبل ۱۲۰۰ بوده، در حال حاضر به ۹۰۰ تومان کاهش…