مرور برچسب

میدان فردوسی

مجتمع تجاری خطرآفرین!

کمی پایین تر از میدان فردوسی جایی که ممکن است هر روز مسیر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر باشد مجتمع تجاری بزرگی ساخته شده است که فاقد هر گونه نقشه…

۷ بهمن ۵۷ بود، ساعت ۷ صبح

در تقویم 35سال قبل اولین شنبه بهمن ماه مصادف بود با 28صفر. روزی که یک و نیم میلیون تهرانی به خیابان ریختند تا عزاداری رحلت پیامبر(ص) را با اعتراضات…