مرور برچسب

موبایل بانک

Zelle در نگاه اول

در هفته گذشته Zelle نرم افزار موبایلی خود را برای عموم به نمایش گذاشت و به گفته این شرکت، تا کنون 19 شرکت مالی در آمریکا برای همکاری با این شرکت…