مرور برچسب

موبایل بانک

شهروندان در هنگام استفاده از اپليكيشن‌هاى پرداخت الكترونيك و موبايل بانك به نكات امنيتى توجه كنند

در سال‌هاى اخير با گسترش تلفن‌هاى همراه بسيارى از بانك‌ها و شركت‌هاى مالى و اعتبارى با ارائه نرم افزار‌هاى بانكى و موبايل بانك‌ها مشتريان خود را تشويق…

صدور کارت المثنی در یک آن

شرکت ANZ به تازگی سیستمی راه اندازی کرده است که می توان با استفاده از کیف موبایلی به سرعت کارت های دزدیده شده یا گمشده را ابطال و جایگزین کرد.