مرور برچسب

معاون نظارتی بانک مرکزی

آغاز پلمب صرافی‌های غیرمجاز

معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز اجرای برنامه پلمب صرافی‌های غیرمجاز خبرداد و با هشدار نسبت به اینکه این صرافی‌ها باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند و…