مرور برچسب

مطالبات

کارنامه وصول مطالبات معوق

20 هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده است. این رقم حاصل تلاش نهادهای پولی و قضایی در سه سال گذشته است.این رقم را از دو جهت…