مرور برچسب

مصطفی پورمحمدی

یک انتخابات و سه آیت الله

عصرایران ؛ در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، سه روحانی نامدار نیز با کاندیداتوری یا حمایت از کاندیداهای اختصاصی شان، حضور داشتند که هر…