مرور برچسب

مشکلات نظام مالیاتی

جيب حقوق بگيران، جيب دولت

بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در بخش درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد رقم پیشنهادی دولت به‌ترتیب با ١١/٥ و ٨/٧ درصد رشد نسبت به رقم لایحه و مصوب…