مرور برچسب

مرکز نوآوری

صندلی‌های خالی نوآوری

برای بسیاری از جوانان نواندیش در کارخانه نوآوری که خالق ایده یا محصول هستند دیدار رئیس‌جمهور از این مرکز اساساً قابل‌فهم نبود و از اینکه یک روز (از…