مرور برچسب

مرکز آمار ایران

تورم مهر ماه : ۴۵.۵ درصد

در مهر ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه 1401 برای خرید یک…