مرور برچسب

مدیریت

چگونه مدیران را مدیریت کنیم

وقتی مدیران را مدیریت می‌کنید، مسوولیت‌های شما دو برابر خواهد بود: باید مطمئن شوید که آنها درست کار می‌کنندبالاخص در رابطه با کارمندان خود و اینکه…

اتفاقاتی که اتفاقا مهم است

آیا مدیریت ارشد در این گونه عکس العمل ها مدیریتی واکنشی را اجرا می کند؟/ آیا در بازبینی سیر اطلاعات رد و بدل شده بین واحدها و مدیریت یا مدیران ارشد…