مرور برچسب

محمود فراهانی

آزمون پس از گردباد

گردبادها یکباره می آیند و بلافاصله می روند بدون آنکه از قبل جهت وزیدن و میزان سرعت و قدرتشان را مشخص کرده باشند. و طبیعی است که تنها بعد از اتمام…

غلط مصطلح «الکترونیکی»

کم نشنیده ایم که بسیاری از مدیران ما از کلمه «می باشد» به کرات استفاده کرده و بکارگیری این کلمه به معنای وزین تر شدن نوشتار یا کلام خویش می دانند اما…