برچسب ها و مطالب مرتبط با محمود-فراهانی

مطالب مرتبط با محمود فراهانی

روابط عمومی حوزه بانکی، فصولی برای ندانستن

موج پنجم و پول ملی/ پیشنهادی برای «تومان»

فرصت های کرونا

هفدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد

از ولوله کرونا تا کلاف سردرگُم مغایرتها در صنعت بیمه / ریسک ها را سربکش

کژاندیشی و دگردیسی

سناریوهای محتمل در دگردیسی دیجیتال

جهان و کرونا در سال 99

شماره 46 بانکداری آینده، منتشر شد

میزگرد انتقادی درباره دگردیسی دیجیتال با 20 صاحبنظر و مدیر بانکی و پرداخت/ آثار اقتصادی و بانکی کرونا تا پایان 2020

داستان کرونا و رمز پویا

گفت وگو با فعالان فناوری بانکی درباره تحول دیجیتال در 2020(بخش دوم)

فناوری در سرزمین بانک ها/ IT اهلی شد

گفت وگو با فعالان فناوری بانکی درباره تحول دیحیتال در 2020

بانک ها در سینه کش تردید/ IT اهلی شد(بخش اول)

7 ریسکِ دنیا/ محمود فراهانی

شماره 45 ماهنامه بانکداری آینده، منتشر شد

گفت و گو با 20 مدیر بانکی و اقتصادی جهان/ مرور ریسک های فناوری و پرداخت 2020

قاضی و هیئت منصفۀ دیگری هم هست

5 احتیاطی که برای اجرای طرح «گام» لازم است/ طرح «گام» ابزاری برای افزایش تورم یا رونق تولید؟

پانزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

سکوتی که پس از چهار سال شکسته شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4