مرور برچسب

مجله اینترنتی

نرخ تورم در شهریور ماه

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور‌‌ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور‌ماه 1392 معادل 21.1 درصد شد، همچنین شاخص مذکور در شهریور‌ماه امسال…