مرور برچسب

مبادلات ارز

دلار رسمی ۲۵۰۰ تومان شد

بانک مرکزی در نخستین روز از هفته جاری نرخ رسمی دلار را در مرکز مبادلات ارزی کشور با 29 ریال افزایش نسبت به نرخ قبلی، 2500 تومان تعیین کرد.