مرور برچسب

مبادلات ارزی

تامین ارز با “ناخدا”

«سامانه ناخدا» نام سامانه جدید بانک مرکزی است که طبق گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، قرار است به‌زودی از آن رونمایی شود و در این سامانه نیازهای ارزی مبتنی…

دلار بانکی ۲۷۲۰ تومان شد

بانک مرکزی از بین 39 ارز بانکی موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 20 ارز را نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته کاهش و نرخ 17 ارز دیگر را…

نرخ ۲۳ ارز بانکی کاهش یافت

بانک مرکزی در معاملات امروز (چهارشنبه چهاردهم آبان) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 23 ارز بانکی موجود در مرکز را نسبت به جلسه گذشته کاهش و 13 ارز را…

مدار ۲۴ ارز بانکی صعودی شد

بانک مرکزی در معاملات امروز (سه شنبه 15 مهرماه) مرکز مبادلات ارزی از بین 39 ارز بانکی موجود نرخ 24 ارز را نسبت به روز گذشته افزایش ونرخ 10 ارز دیگر را…