مرور برچسب

ما

ما همه چندکاره‌ایم!

سر میز ناهار نشسته‌اید و ناگهان قبل از اینکه شروع به خوردن کنید گوشی موبایل‌تان را بر می‌دارید و یک عکس از سفره رنگی غذایتان می‌اندازید.