مرور برچسب

ماهنامه بانکداری آینده

نظام بانکداری در ۱۴۰۰

در سال‌هایی مانند 1400 که تغییر دولت در آن حتمی است و مدیران دولت با شتاب تلاش دارند پروژه‌ها را تمام و پروژۀ دیگری را آغاز کنند و مدیران دولت بعدی…

نگاهی به مگا پلتفرم نماد/ سلاطین نامرئی یا مدیران عامل هلدینگ های بانکی/ کاشت نامه دیجیتال در گفتگو…

پنجاه و یکمین شماره ماهنامه بانکداری آینده حول محور امنیت داده ها، بانکداری دیجیتال و نگاه آماری به ده سال فعالیت صنعت خودپرداز در 5 پرونده و 100 صفحه…

جای خالی کانون بانک ها

شاید جای هیچ نهادی به اندازۀ کانون بانک‌ها خالی نیست. نهاد خودانتظام صنفی که می‌تواند در تمام فراز و فرودها در کنار نهاد ناظر در هدایت صنعت بانکداری…

جهان و کرونا در سال ۹۹

سال 99 می‌تواند سال عجیبی برای ایران باشد و اتفاقات غیر منتظره‌ای که طی چند دهۀ اخیر بی‌سابقه بوده است در این سال رقم بخورد. در چنین شرایطی حتی این…