مرور برچسب

قیمت کالاها

نرخ تورم به ۳۰.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 30.2 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی 2…