مرور برچسب

قیمت نفت

بهای نفت کاهش یافت

بهای نفت در بازارهای جهانی امروز(سه‌شنبه) به دلیل امیدها به بهبود رشد اقتصادی جهانی و نگرانی همزمان درباره تقاضای نفت پس از گزارش آژانس بین المللی…