مرور برچسب

قیمت مسکن

کشور مستاجرها کجاست؟

نظرسنجی موسسه تحقیقاتی سیف استور انگلیس، نشان می دهد که بیش از 50 درصد مردم این کشور در طول عمر خود هرگز مالکیت خانه یا مغازه ای هرچند کوچک را نداشته…

سبقت قیمت خانه از تورم!

همچنین میزان تورم بازار مسکن نیز بررسی میزان رشد قیمت مسکن در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره‌ای دیگر است. بر اساس این دو تعریف اگر به قیمت مسکن در 20…