مرور برچسب

قیمت جهانی

قیمت بنزین نصف شد

بر این اساس با توجه به وزن مخصوص فراورده های نفتی که سبک تر از آب است، یک تن بنزین معادل حدود 1351 لیتر، است. در چنین شرایطی در اوایل ماه جولای سال…

ادامه روند نزولی قیمت نفت

با ارائه گزارش بیشترین ذخیره سازی نفت در آمریکا که به حدود 7.3 میلیارد بشکه رسیده است، قیمت نفت در بازارهای جهانی دوباره کاهش یافت و در مرز 60 دلار…