مرور برچسب

قطع درخت

قطع درختان صدساله در همدان

-رییس اداره منابع طبیعی اسدآباد همدان با اشاره به قطع بیش از 50 اصله درخت کهن سال در منطقه دربند، از این عمل غیرانسانی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در…