مرور برچسب

قربانی

گوگل تهدید شد

افراد مشهوری که تصاویر خصوصی آنها در اینترنت منتشر شده است شرکت گوگل را به شکایت تهدید کردند.