مرور برچسب

قاچاق

کشف ۵۰۰ مورد قاچاق انسان

رئیس کل گمرک با تشریح آخرین دستاوردهای گمرک گفت:گمرک ایران رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در میان گمرکات جهان در اختیار دارد و ۵۰۰ مورد قاچاق…