مرور برچسب

قانون چک

چک، اعتماد متقابل در جامعه

چک در کشورمان حکایت از دو ضرب‌المثل «دیوانه سنگی به چاه می‌اندازد صد عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند» و «اگه برای من آب نداره‌ برای تو نان داره» است.