مرور برچسب

فینوداد

رمزهای نوآوری سازمانی

احد سعیدی، سرپرست شرکت فینوداد تجربه بررسی محصولات نوآوری مالی بسیار زیاد داشته و به قول خودش بیش از 600 محصول نوآورانه را بررسی کرده است. به اعتقاد…