مرور برچسب

فینتک

تازه‌ترین اخبار امور مالی و بانکداری جهان / ابراز نگرانی بانک مرکزی اروپا از قوانین ناهمگون رمزارزها

در حالی که جهان به سمت و سوی مشارکت بیشتر فین‌تک ها و استقبال از برنامه‌های بانکداری باز پیش می‌رود، اما بانک‌های مرکزی بزرگ مانند بانک مرکزی اروپا در…