مرور برچسب

فناوری

ویترین۲۰۲۴ فناوری

ژانویه هر سال فرصتی برای رصد ابزارهای فناورانه‌ای است که ظرف یک سال آینده پا به عرصه وجود در دنیای دیجیتال خواهند گذاشت. فرصتی که با برگزاری نمایشگاه…

از هوش مصنوعی باید ترسید؟

همزمان با پیشرفت چشمگیر و گسترده هوش مصنوعی در کشورها و کاربردهای فراوان آن برخی از محققان بر این باورند که در کنار اثرات مثبت می تواند تهدید جدی برای…