مرور برچسب

فناوری مالی

سناريوهای آینده پول دیجیتال

در دنیایی با نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی بالاتر، ارزش اقتصادی حاصل از تسهیل پرداخت‌ها می‌تواند بزرگتر و حتی بیشتر مورد بحث باشد. ایجاد پیشنهادهای…