مرور برچسب

فروش اوراق مشارک

بودجه قابل تحقق است

بار دیگر، بحث‌های داغ بودجه‌ای ‌پس از روی کار آمدن دولت جدید رونق گرفته است، به گونه‌ای که چند روز پیش، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با…