مرور برچسب

فرابوم

خدمات فرابوم برای صنعت بیمه

اگرچه امروزه بیمه‌گران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مزیت رقابتی‌شان در بازار پرشتاب و رقابتی بیمه تنها در گرو استفاده از فناوری‌های دیجیتال است اما…

بانکداری باز سکوی پرتاب BNPL

با BNPL مشتریان بدون نیاز به پرداخت یکجا قیمت محصول آن را می خرند و بعدا بدون بهره و در چند قسط مبلغ را پرداخت می کنند. با همین شیوه محبوبیتش آنقدر…