مرور برچسب

عملکرد مقایسه ای

سود تپسی ۱۸ برابر شد!!!

شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس یا به اختصار تپسی عملکرد 9 ماهه منتهی به آذر خود را منتشر نمود. این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی به سود خالص 45…