مرور برچسب

علی صادقی

خانم ۷۰ ساله عضو باند سرقت

با تلاش مأموران دو نفر از سرنشینان زن حدوداً 55 و 70 ساله و نیز یک نفر مرد حدوداً 40 ساله در منتهی‌الیه حوزه استحفاظی، دستگیر و به همراه دو دستگاه…