مرور برچسب

عبده تبریزی

حسابدار اخلاقی

در جو آلوده كسب‌وكار ايران، علی مدد چندان نگران نبود كه بگويد «منِ تنها همه كار نمی توانم بكنم، اما نبايد از كاری كه می توانم به تنهایی بكنم غافل…