مرور برچسب

عباس موسویان

تناقضات آشکار نظام ربوی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به وجود تناقضات آشکار در نظام بانکی ربوی گفت: امروزه در مکان‌هایی که ما فکرش را هم نمی‌کردیم نظیر واتیکان یا سازمان…