مرور برچسب

طلا

بازار نیمه‌تعطیل طلا

پس از انتشار خبر مالیات جدید بر طلا سیگنال‌هایی مبنی بر اعتصاب طلافروشان منتشر شد. بررسی‌های به‌عمل‌آمده از بازار طلا نیز گویای آن است که برخی از…