مرور برچسب

طرح تحول نظام سلامت

سلامت در برزخ بی‌پولی

رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن آسیب‌شناسی و تحلیل بودجه نظام سلامت در سال 94 بر لزوم اصلاح و ترمیم اعتبارات نظام سلامت در بخش‌های مختلف تاکید کرد و…