مرور برچسب

طرح اصلاح پول ملی ایران

زمان اصلاح پول ملی

دیرینه شناسی اصلاحات پولی و مالی کشورها حکایت از آن دارد که اواسط قرن نوزدهم، آغاز کنترل سیاست های پولی و اصلاحات اقتصادی و سیاسی به شمار می آید اما…